Predloženie predbežnej správy verejnej zbierky

12.3.2018 sme predložili Predbežnú spravu verejnej zbierky vykonanej v roku 2017. Celý text správy je možné vidieť na tomto odkaze Predbežná správa zbierky 2017

Predloženie záverečnej správy verejnej zbierky vykonanej v roku 2016

25.10.2017 sme predložili Záverečnú spravu verejnej zbierky vykonanej v roku  2016. Celý text správy je možné zobraziť na tomto odkaze Zaverečná správa zbierky 2016.

Rozlúčka s výmennými študentami

Na ročný pobyt v zahraničí v nasledujúcom školskom roku 2017/18  sme opäť pripravili 4 študentov. 29.6.2016 títo študenti predviedli prezentácie pre zahraničné kluby a členovia klubu mali  takto príležitosť bližšie spoznať študentov, ktorých vysielame do zahraničia. Na fotografii nižšie sú v poradí zľava: Natália Ficová, Brazília, Alexandra Rigdová, Mexiko, Aneta Bobovská, Austrália, Samuel Faix, Argentína.

Prezidentka klubu Valéria Compernolle odovzdala študentom vlajky klubu a v mene celého klubu im zaželala šťastnú cestu. Všetci im držíme palce !

V tento deň sme sa oficiálne rozlúčili s piatimi zahraničnými študentami, ktorí u nás strávili celý školský rok. Na fotografii s Jankou Kollárovou nižšie sú zľava:

 • Amanda Carol Weatherly (USA)
 • Huang Yun Jou -Zoe (Taiwan)
 • Janka Kollárová (priaznivec RC Poprad)
 • Diego Valenzuela Navas (Mexiko)
 • Jackson McCaw Knight (USA)
 • José Henrique Hammerschmidt Mühlbeier (Brazília)

Predloženie Predbežnej správy verejnej zbierky

13.3.2017 sme predložili Predbežnú spravu verejnej zbierky vykonanej v roku  2016. Celý text správy je možné vidieť tu RC PP_zápisnica zbierka 2016

Predloženie záverečnej správy verejnej zbierky

1.12.2016 sme predložili Záverečnú spravu verejnej zbierky vykonanej v roku  2015. Celý text správy je možné vidieť tu rc-pp_sprava_zbierka_2015.

Do zahraničia posielame rekordných 5 študentov

V nasledujúcom školskom roku 2016/17 vyšleme do zahraničia 5 študentov a rovnaký počet zahraničných študentov budem hostiť v našom klube. 27.6.2016, pri príležitosti odovzdávania funkcii vedenia Rotary Clubu Poprad, mali všetci členovia klubu možnosť bližšie spoznať študentov, ktorých vysielame do zahraničia.Outboundi_2016-17

Mladí ambasádori našej vlasti a nášho klubu predviedli svoje prezentácie pripravené svoje zahraničné kluby a preukázali kvality, pre ktoré sme ich vybrali na ročný pobyt v týchto krajinách (poradie na fotografii zľava):

 • Klaudia Troppová – USA
 • Filip Kornaj – India
 • Šárka Lišková – Argentína
 • Aleš Várady – Mexiko
 • Karolína Kollárová – Kanada

Nová prezidentka klubu Valéria Compernolle odovzdala študentom vlajky klubu a v mene celého klubu im zaželala šťastnú cestu. Všetci im držíme palce !

Predloženie predbežnej správy verejnej zbierky

 1. Prehľad vykonávania zbierky

Zbierka sa vykonávala na základe rozhodnutia č.k. OU-PP-OVVS-2015/15740-2/2PS zo dňa 08.12.2015 pod názvom „Pomáhame tam, kde iní nepomáhajú“.

Zbierka sa vykonávala za verejne prospešným účelom: ochrana zdravia v dňoch od 11.-13.12.2015 na Námestí sv. Egídia v Poprade vo vlastnom stánku nášho občianskeho združenia do jednej stacionárnej pokladničky, ktorá bola zabezpečená proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov.

Zbierka bola ukončená dňa 13.12.2015.

 1. Prehľad hrubého výnosu vykonávania zbierky

Hrubý výnos z tejto zbierky bol 1 320,94 eur. V prílohe tejto správy je zápisnica z otvorenia pokladničky zo dňa 28.12.2015.

 1. Bankový výpis z osobitného účtu

V prílohe tejto správy je kópia bankového výpisu zo samostatného bankového účtu nášho občianskeho združenia, pričom vklad na tento účet bol vykonaný dňa 30.12.2015.

 1. Táto predbežná správa je zverejnená na webovom sídle nášho občianskeho združenia: www. rotary-poprad.sk.

Dar – výťažok Vianočnej zbierky odovzdaný

Výťažok Vianočnej zbierky sme dňa 21.12.2015 oficiálne odovzdali  Ing. Denise Kučkovskej, riaditeľke Slovenského Červeného Kríža, územný spolok Poprad. Pani riaditeľka vyjadrila za tento dar úprimnú vďaku nášmu klubu a podrobne nás oboznámila so súčasným stavom vybavenie domu červeného kríža a s plánom na budúci roka. Prezident klubu potvrdil, že Rotary klub Poprad bude dom Červeného kríža podporovať aj v budúcom roku aj prostredníctvom iných projektov Rotary International.IMG_2082

Vianočná zbierka úspešná – 1320,94 EUR

S veľkou radosťou sme uzavreli našu tohtoročnú Vianočnú zbierku. Príspevkami našich priaznivcov, priateľov, obyvateľov a návštevníkov Popradu sme vyzbierali 1320,94 EUR. Dňa 22.12.2015 tento finančný dar oficiálne odovzdáme v hotovosti Ing. Denise Kučkovskej, riaditeľke Slovenského Červeného Kríža, územný spolok Poprad.Výťažok zbierky bude použitý na nákup polohovateľnej postele a dekubitných matracov.

Všetkým prispievateľom úprimne ďakujeme !

Imrich Krupička, prezident RC Poprad

Vianočná dobročinná zbierka RC Poprad

V dňoch 11.-13.12.2015 organizujeme verejnú dobročinnú zbierku pod názvom Pomáhame tam, kde iní nepomáhajú.

Zbierka sa vykoná v územnom obvode Okresného úradu v Poprade na území mesta Poprad za všeobecne prospešným účelom: Ochrana zdravia /Podpora Domu Slovenského Červeného kríža v Poprade-Spišskej Sobote na nákup zdravotných potrieb. Spôsob vykonávania zbierky: zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek.Stacionárna pokladnička je umiestnená v stánku Rotary clubu Poprad. Verejná zbierka povolená rozhodnutím Okresného úradu v Poprade sp. zn.  OU-PPOVV-2015/015740-2 zo dňa 8. 12. 2015.

Všetci členovia Rotary Clubu Poprad, budúci Rotary Exchange študenti a ďalší dobrovoľníci sa tešia na stretnutie s občanmi a návštevníkmi mesta Poprad.